นโยบายสินเชื่อธุรกิจ

ความสำคัญของนโยบายสินเชื่อธุรกิจ

นโยบายสินเชื่อธุรกิจของท่านควรกำหนดแหล่งข้อมูลที่จะนำมาใช้เมื่อมีการประเมินข้อมูลสินเชื่ออย่างชัดเจน โดยพิจารณาว่าข้อมูลควรจะมีการรวบรวมตามระดับโอกาสเสี่ยงอย่างไร และน้ำหนักของแต่ละองค์ประกอบควรจะมีอยู่เท่าใด

เพื่อสร้างความสอดคล้อง ท่านควรสร้างดัชนีชี้วัดการประเมินผลสินเชื่อธุรกิจเพื่อให้พนักงานทุกคนปฏิบัติตามขั้นตอนการประเมินผลสินเชื่อเช่นเดียวกัน ซึ่งจะช่วยให้ท่านรู้สึกสะดวกใจในการมอบหมายงานใหม่ให้กับสมาชิกในทีมงาน และรู้สึกมั่นใจได้ถึงกระบวนการที่จะตามมา และจะทำให้ท่านหลุดพ้นจากหน้าที่อื่นๆ และช่วยพัฒนาศักยภาพของพนักงาน ได้

เป้าหมายในการสร้างความมั่นคงทั่วทั้งกระบวนการประเมินสินเชื่อธุรกิจที่สำคัญคือการจัดกลุ่มลูกค้าของท่าน กลยุทธ์หนึ่งคือการระบุว่าลูกค้าอยู่ในระดับความเสี่ยงต่ำ ปานกลาง หรือสูง การแบ่งประเภทลูกค้าจะช่วยให้ท่านสามารถกำหนดวงเงินสินเชื่อธุรกิจ และการจัดลำดับความสำคัญของการบูรณาการข้อมูลได้ การปฏิบัติต่อลูกค้าที่แตกต่างกันตามระดับความเสี่ยงที่ทราบจะช่วยกำหนดกรอบสำหรับการเชื่อมโยงปสู่วิธีการบริหารจัดการพอร์ตได้

“นโยบายสินเชื่อธุรกิจของท่านควรกำหนดแหล่งข้อมูลที่จะนำมาใช้เมื่อมีการประเมินสินเชื่ออย่างชัดเจน"


ข้อคิดทางธุรกิจ

  • เข้าใจค่านิยมที่ตรงกันที่ใช้ในการประเมินสินเชื่อธุรกิจ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Panida Jantornความเห็น (0)