กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ "57"

5 ธันวามหาราช

กิจกรรมของวันนี้คือวันสำคัญของคนไทยเป็นอย่างมากและทางโรงเรียนจึงได้จัดงานวันพ่อแห่งชาติที่โรงเรียนบ้านโป่งน้อยในวันที่ 4 ธันวาคม 2557 //

****โดยช่วงเช้าจะตักบาตรและมีกิจกรรมของนักเรียนชุมนุมนาฏศิลป์ฟ้อนรำเปิดงาน....

ตามด้วยคณะครูร่วมถวายพระพรมีกิจกรรมเสริมโดยแต่ละห้องมีการแสดงแต่ละชุด....ช่วงบ่ายจะเป็นกิจกรรมบูรณาการ 8 กลุ่มสาระเข้าด้วยกัน เช่น เรียงความ วาดรูประบายสี .......ดิฉันซึ่งเป็นครูประจำชั้นได้รับผิดชอบสอนเด็ก ป.2/2 ในกิจกรรมชุดเชิญพระขวัญ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนางสาวรัตนา อินต๊ะเสน... (ภาคเรียนที่ 2/2557)ความเห็น (0)