ตัดชุดเชียร์หลีดสีแดง (6/1/2558)

วันนี้ก็มีกิจกรรมการอรมครูต่อเนื่องจากเมื่อวานค่ะ ซึ่งวันนี้ครูหลายท่านก็เริ่มเข้าใจและทำได้กัแล้วค่ะ สำหรับการสมัครเมลเมื่อวาน

ส่วนวันนี้ต่อด้วยการสมัครเข้าระบบของโครงการที่ครูแกนนำได้ไปอบรมมาค่ะ แล้วก็เริ่มการสร้างเว็บไซค์ประจำตัวของครูเอง

โดยใช้ Gmail ในการเข้าใช้งานค่ะ

ภาพ : บรรยากาศของวันนี้ค่ะ

และภาระกิจต่อไปหลังเลิกการอบรมวันนี้คือนำชุดของเชียร์หลีดไปตัดที่ร้านกันค่ะ

เราทุกคนช่วยกันลงมือทำกันเองทุกขั้นตอนค่ะ (ยกเว้นตอนใช้จักรเยบผ้า ต้องให้เจ้าของร้านเค้าทำเอง)

ชิ้นงานที่ออกมาก็เป็ที่น่าภูมิใจมากเลยค่ะ

ภาพ : ชิ้นงานของพวกเราค่ะ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการสอนของนางสาวเมธินี เดชะ ... (ภาคเรียนที่ 2/2557)ความเห็น (0)