อบรมครูแกนนำ ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนยุค ไอที (5/1/2558)

ในวันจันทร์วันนี้มีงานสำคัญเข้ามาค่ะ คือ งานช่วยเป็นวิทยากรในการรอบรมครูแกนนำ เพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนยุคไอที เช่นปัจจุบันค่ะ

เพราะว่าเมื่อ 1-2 ปีที่ผ่านมานี้เทคโนโลยีก็เข้ามาสู่ชีวิตของคนไทยกันอย่างรวดเร็วค่ะ ไม่ว่าจะเป็นวัยไหน ตั้งแต่เด็กที่เริ่มพูดเป็นไปจนถึงวัยเกษียณที่หันหน้าเข้าสู่เทคโนโลยีกันทั้งนั้นค่ะ

เรื่องนี้สัมผัสมาได้ด้วยตัวเองเลยค่ะ เพราะถือเป็นการติดต่อสื่อสารที่ง่าย และรวดเร็ว ยิ่งคนใกล้ตัวนะค่ะ เหมือนกับจะพูดได้เลยว่า หากคนไหนไม่มีถือว่า "เฉย" ได้เลยค่ะ

ดังนั้นทาง สพฐ. ก็ได้เล็งเห็นความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น จึงนำเอาเทคโนโลยีที่มีอยู่อย่างแพร่หลายมาใช้ประโยชน์กับการเรียนการสอนบ้างค่ะ

จึงได้มีคำสั่งให้ส่งตัวแทนครูแต่ละโรงเรียนไปอบรม โรงเรียนละ 1 ท่านก่อน เพื่อนำมาเผื่อแพร่ความรู้ให้กับครูในโรงเรียนของตนต่อ ๆ ไป

รวมทั้งยังมีคำสั่งให้ท่านผู้อำนวยการไปอบรมหัวข้อเรื่องเดียวกันนี้ด้วยค่ะ เพื่อความเข้าใจที่ตรงกัน และเพื่อให้กิจกรรมที่อบรมครูแกนนำมานั้นเกิดขึ้นอย่างแท้จริงค่ะ

ดิฉันในนามนักศึกษาฝึกประสบการณ์ สาขาเทคโนโลยีการศึกษา ที่ใกล้เคียงกับสิ่งที่กล่าวมามากที่สุด จึงได้เข้าร่วมเป็นวิทยากรอย่างที่บอกไปค่ะ

การอบรมในวันแรกนี้ ก็เป็นสร้างความรู้ความเข้าใจ ให้กับคณะครู และสมัครเข้าใช้ Gmail ค่ะ

ภาพ : ระหว่างการอบรมคณะครู

ใช้เวลาไปประมาณเกิบ ๆ 2 ชั่วโมงหลังเวลาเลิกเรียนค่ะ

พรุ่งนี้อีกหนึ่งวันสำหรับการอบรมค่ะ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการสอนของนางสาวเมธินี เดชะ ... (ภาคเรียนที่ 2/2557)ความเห็น (0)