<เล่าสู่กันฟัง>กศน.ต.โนนข่า ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงาน ณ ศูนย์เรียนรู้บ้านหัวนาโมเดล

นางณัฐนิธิ อักษรวิทย์ หน.ครู กศน.ต.โนนข่า มอบหมายให้นายสุพัฒน์ ศรีสุภะ ครู ศรช.บ้านหัวนาและนายสายยนต์ บัวศรีภูมิ ครู ศรช.บ้านห้วยโจด ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากหน่วยงานเกษตร ณ ศูนย์เรียนรู้บ้านหัวนาโมเดล (ศรช.บ้านหัวนา) หมู่ที่ 2 ต.โนนข่า อ.พล จ.ขอนแก่น

นายประเสริฐ เลิกนอก รองศูนย์ฯและนายสุพัฒน์ ศรีสุภะ ครู ศรช.บ้านหัวนา ม. 2

นายสายยนต์ บัวศรีภูมิ ครู ศรช.บ้านห้วยโจด ม.1

นายเชี่ยวชาญ ชามะรัตน์ วิทยากร / ที่ปรึกษาศูนย์ ฯ

คณะศึกษาดูงาน

ผลผลิตของสมาชิกศูนย์ฯ

เดินเยี่ยมชมกิจกรรมของศูนย์ฯ

จำหน่ายผลผลิตของสมาชิก

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เส้นทางที่เหนื่อยล้า....แต่ก็มีความสุขความเห็น (0)