เรียนรู้...เด็กสมาธิสั้น

หลังจากที่ฉันได้เรียนรู้เดี่ยวกับเด็กสมาธิสั้น ซึ่งในปัจจุบันพบมากประมาณร้อยละ5-10 โดยจะมีปัญหาการเรียน เช่น อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ ซึ่งพ่อแม่ผู้ปกครองจะพบมาพบหมอด้วยอาการเหล่านี้ แต่แท้จริงแล้ว Dr. Still,1902 พบว่าสาเหตุเกิดจากปัญาทางสมองโดยจะแบ่งออกเป็น 3 ชนิด ตามอาการ

1.Inattention typeเล่นหรือทำกิจกรรมได้ไม่นาน ใจลอย ทำงานที่มอบหมายไม่เสร็จ หลงลืมง่าย งานที่ต้องใช้สมาธิไม่อยากทำ มักจะสังเกตได้ยาก

2.Hyperactivity type มีการเคลื่อนไหวมาก อยู่ไม่นิ่ง ลุกเดินไปมา พูดมาก ไม่ทำตามกฎระเบียบ

3.Combined type มีอาการร่วมกันทั้ง1และ2


สำหรับผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในเด็กสมาธิสั้น ก็จะมีผลต่อพฤติกรรม อารมณ์ การเรียน ซึ่งพ่อแม่ท่านใดสังเกตพบอาการเบื้องต้นก็ควรปรึกษาแพทย์ เพื่อบำบัดรักษา หรือส่งเสริมการเรียนของน้องได้ทันเวลา ซึ่ตัวแปรสำคัญอย่างมากในการดูแลเด็กสมาธิสั้นก็คือ ครอบครัว หากครอบครัวมีการใส่ใจ ก็จะทำให้เด็กมีพฤติกรรม อารมณ์ ที่ดี




บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน กิจกรรมบำบัด



ความเห็น (0)