นิราศเมียนมาร์ (๔๐)

79) สาวระหงส์ ผิวพรรณดี มีสง่า

ยืนหันหน้า ชมแสงทอง ผ่องผุดสม

ผมยาวตรง ทรงสล้าง ดั่งเอวกลม

มายืนชม แสงสุรีย์ เจดีย์ทอง

พอเข้าไป สาวนั้น ก็พลันหาย

แทบมลาย ใจคิด จิตหม่นหมอง

อยากเข้ากุม มือเกี่ยว เหนี่ยวประคอง

ตลึงมอง พี่ฝันไป ใช่เรื่องจริง

80) มือขวากำ ไม้ดอก คอยบอกน้อง

ซ้ายประคอง เดินแล แม่ยอดหญิง

สองเราคุก เข่าคู่ อยู่ประวิง

ดุจสองสิงห์ อิงคู่เคย เอ่ยวจี

อธิษฐาน สองใจ ให้ใกล้ชิด

แนบสนิท ติดใจ ให้สุขศรี

ดอกไม้ธูป เทียนเงินตรา ประดามี

ถวายที่ ชเวดากอง คล้องสองใจ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน นิราศเมียนมาร์ความเห็น (0)