สุนทรีย์กวีศิลป์ (๑๙๓)

"ทุกสิ่ง มีความหมายที่หลายหลาก

ทุกอย่าง มากความนัยไปหลากหลาย

เริ่มต้น ดีมีคุณค่ากว่ามากมาย

ที่ตัวเรา หญิงชายคล้ายคลึงกัน

จงมุ่งมั่น ฟันฝ่าท้าต่อสู้

ทำ ด้วยรู้คุณค่าตามหาฝัน

ความดี นำธรรมไว้สุขใจพลัน

ทุกคืนวัน ขันอาสามาทำดี"

Morning exercise 12/1/58

รร.เอเชียแอร์พอร์ท ปทุมธานี

"ทุกสิ่งทุกอย่างเริ่มต้นที่ตัวเรา

จงมุ่งมั่นทำความดีทุกคืนวัน"

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สุนทรีย์กวีศิลป์ความเห็น (0)