กาพย์แก้วกวีกานต์ (๗๔)

"ชมภูเรือ เมืองเลย

งามจริงเอ๋ย เลยภูเรือ

เที่ยวชม ไม่รู้เบื่อ

งามล้ำเหนือ พรรณนา

หมอกสวย ด้วยสุรีย์

เขียวขจี พรรณพฤกษา

สองเรา เคียงคู่มา

สุขอุรา มาภูเรือ"

3/1/58

อุทยานแห่งชาติภูเรือ จ.เลย

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน กาพย์แก้วกวีกานต์ความเห็น (0)