นิราศเมียนมาร์ (๓๔)

67) วันอาทิตย์ ติดอีสาน พานพบครุฑ

จันทร์สะดุด พยัคฆา น่าหวั่นไหว

ตะวันออก บอกจันทร์ ครรลองไป

ออกเฉียงใต้ อังคารอิง สิงห์ลำพอง

พุธกลางวัน นั้นใต้ ได้คชสาร

ไม่มีควาญ ผ่านหน้า ท่าผยอง

พฤหัสฯ ตะวันตก มีหนูครอง

ทิศเหนือต้อง ศุกร์สู่ หนูตะเภา

68) ตกเฉียงเหนือ ช้างไร้งา มากำกับ

พุธประดับ รับกลางคืน ชื่นเฉลา

เสาร์นาคใหญ่ ไว้ตก เฉียงใต้เรา

ใช่ขลาดเขลา เร้าศรัทธา มหาชน

ถือธูปเทียน เวียนขวา เพลาบ่าย

ตะวันคลาย แสงกล้า ครึ้มฟ้าฝน

ท้องฟ้าคราม เมฆเคลื่อน เลื่อนมาปน

ทั้งผู้คน เทศไทย ใฝ่ศรัทธา

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน นิราศเมียนมาร์ความเห็น (0)