กาพย์แก้วกวีกานต์ (๗๑)

"เชียงคาน ผ่านเมืองเลย

เลยแล้วเลย ไปภูเรือ

ทำบุญ ช่วยจุนเจือ

พระงามเหลือ พรรณนา

ห้วยลาด ชมวัดป่า

สร้างคุณค่า ศาสนา

พระขาว ใหญ่ยิ่งกว่า

งามล้ำค่า สัพพัญญู"

3/1/58

วัดป่าห้วยลาด

อ.ภูเรือ จ.เลย

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน กาพย์แก้วกวีกานต์ความเห็น (0)