จดหมายถึงลูก "พี่ภัคร" ฉบับที่ 48 ตอนความสำเร็จของอาจารย์ภัครพล

จดหมายถึงลูก "พี่ภัคร" ฉบับที่ 48 ตอนความสำเร็จของอาจารย์ภัครพล

๑๐ มกราคม ๒๕๕๘ วันรับพระราชทานปริญญาบัตรมหาบัณฑิต

(ศศ.ม.) สาขาวรรณคดีไทย จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน...เสร็จสิ้นกระบวนการ

ในการเรียนตั้งแต่ชั้นอนุบาล - ปริญญาโท ของอาจารย์ภัครพล แสงเงิน

นี่คือ ความสำเร็จเบื้องต้นในการใช้ใบปริญญาบัตรเพื่อการประกอบวิชาชีพ

ของตนที่ได้เล่าเรียนมา...ถือว่า เป็นความสำเร็จในระดับ Basic...

ลูกยังต้องเรียนรู้ เรื่องราวต่าง ๆ มากมายที่จะเข้ามาในชีวิตของลูก

นั่นคือ การเรียนรู้เรื่อง "การใช้ชีวิต" สำหรับเรื่องราวต่อไปนี้...

สำหรับกระบวนการเรียนต่อปริญญาเอก...แม่คิดว่า ลูกของแม่คงทำได้

ไม่ไกลเกินเอื้อมของลูก...

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ภัครพล แสงเงิน ด้วยนะคะ

...

จาก..."แม่บุษ"

๒๐ มกราคม ๒๕๕๘
บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน จดหมายถึงลูกความเห็น (0)