ลานดนตรีเสริมสร้างค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ

...ดนตรี...ค่านิยมหลักของคนไทย...

วันที่ 11 มกราคม 2558 กศน.อำเภอเสนา ได้จัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โครงการลานดนตรีเสริมสร้างค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ ให้กับนักศึกษาการศึกษาขั้นพื้นฐานนอกระบบ จำนวน 255 คน ที่อาคารอเนกประสงค์ กศน.อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรและดนตรีจากค่ายอดิศร ศูนย์สงครามพิเศษ จังหวัดสระบุรี โดยมีวัตถุประสงค์ให้นักศึกษารู้และตระหนักถึงความสำคัญของค่านิยมหลักของคนไทยผ่านสุนทรียภาพทางดนตรี เก็บภาพความสนุกสนานมาฝากค่ะ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เรียนรู้ร่วมกันความเห็น (2)

ขอบคุณกำลังใจจาก อ.นุ นะคะ

ยินดีที่ได้รู้จักค่ะอาจารย์อิงจันทร์ ณ เรือนปั้นหยา