การพยาบาล ผู้ป่วยหลอดเลือดสมอง กับการเชิ่อมโยงระบบคุณภาพ

Nurse
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

Proxy ACS แนวทางการดูแลผู้ป่วบ( ต้นแบบคุณภาพ )
โดยใช้ Care Process ๑๓ ขั้นตอน กับ Nursing Process ๕ ขั้นตอน


๑. Acess ( การเข้าถึง การมาโรงพยาบาล )๒. Entry ( จุดแรกรับ จุดรับเข้า การคัดกรอง ทางเข้าสู่ระบบการจัดบริการ )
เครื่องมือ และวิชาการ ที่เกี่ยวข้อง
+ แนวทางการคัดกรองผู้ป่วยchest pain
+ คัดกรองผู้ป่วยchest painทุกรายเข้า ER

การประเมินการเจ็บหน้าอก
๓. Assessmentการประเมิน = ขั้นตอนที่ 1 Assessment in Nursing Process
เครื่องมือ และวิชาการ ที่เกี่ยวข้อง
ทฤษฎีทางการพยาบาล
Early Warning

๔. Investigation การวินิจฉัย การตรวจช่วยวิเคราะห์ การเก็บรวบรวมข้อมูล
เครื่องมือ และวิชาการ ที่เกี่ยวข้อง
CPG Lab EKG
๕. Diagnosis การวินิจฉัย = ขั้นตอนที่ 2 Nursing Diagnosis in Nursing Process
เครื่องมือ และวิชาการ ที่เกี่ยวข้อง
ความรู้เฉพาะโรค STEMI ,Nstemi,ACS , Unstable Angina
Sbar
Pain Management
๖. Plan of Care = ขั้นตอนที่ 3 Planing in Nursing Process
เครื่องมือ และวิชาการ ที่เกี่ยวข้อง
C3THER

๗. Care of Patient = ขั้นตอนที่ ๔ -Imprement in Nursing Process
เครื่องมือ และวิชาการ ที่เกี่ยวข้อง
การให้ SK
PSG : (SIMPLE)
๘. Reasses = ขั้นตอนที่ ๕ Evaluation in Nursing Process
หากพบปัญหาใหม่ เข้าสู่วงจรกระบวนการพยาบาลวงล้อใหม่

Early Warning

๙. Discharge Plan วางแผนจำหน่าย
เครื่องมือ และวิชาการ ที่เกี่ยวข้อง
การวางแผนจำหน่ายกรณี Admit Ward
แผนการให้ข้อมูลก่อนการจำหน่าย กรณี Admit Ward
๑๐.Communication


๑๑. Information Empowerment
เครื่องมือ และวิชาการ ที่เกี่ยวข้อง
แนวทางการส่งเสริมในกลุ่มเสี่ยง๑๒. Discharg

๑๓ Community of care


พัฒนา ต่อเนื่อง Clinical Tracer , R2R,CQI,Med Rec

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บริการ... พยาบาลความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 

ลักษณะการวางตัวอักษรทำให้อ่านเข้าใจยากนะคะ อาจจะต้องปรับวิธีนำลงใน GotoKnow ดูนะคะ

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณคะ คุณ โอ๋ กำลังวางแผนการปรับเหมือนกัน กำลัง งง ๆ นิดหน่อย