สัปดาห์ที่ 11 (15/01/2558) " วันของประถมต้น "

วันพฤหัสบดีที่ 15 มกราคมแล้ว วันนี้อากาศยังหนาวเหมือนทุกวัน ทุกคนสวมเสื้อกันหนาวมาโรงเรียนเพื่อความอบอุ่นของร่างกาย แต่ยังมีนักเรียนอีก 2 คน ที่ยังไม่สวมเสื้อกันหนาวมา เมื่อไปสอบถามนักเรียนกลับตอบว่า วันนี้อากาศไม่หนาวครับ "_" ???


วันนี้ตอนเช้าเข้าแถวหน้าเสาธงเสร็จเวลา 10.30-11.30 น. มีวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้น ป.1 เรื่องงานเกษตร วันนี้เปิดวิดีโอเกี่ยวกับการเกษตรทฤษฏีใหม่ ให้นักเรียนดูเพื่อเรียนรู้ว่างานเกษตรทฤษฏีใหม่เป็นอย่างไรบ้าง ดูแล้วนักเรียนตั้งใจดู แต่มีนักเรียน1-2 คนที่ยังไม่สนใจ คุยและเล่นขณะที่เพื่อนคนอื่น ๆ ในห้องกำลังดูวิดิโอ

URL : https://www.youtube.com/watch?v=XDmnjKdOXHo


ตอนบ่ายเป็นวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยีเรื่อง วัสดุ และเศษวัสดุที่ใช้ในงานประดิษฐ์ ชั้น ป.3 เรียนที่ห้องสมุดครับ วันนี้ให้นักเรียนแสดงความคิดเห็นว่า วัสดุสำหรับงานประดิษฐ์ สิ่งไหนเป็นวัสดุธรรมชาติ และวัสดุสังเคราะห์ แล้วให้นักเรียน ทำแบบฝึกหัดแยกประเภทของวัสดุ นักเรียนทำงานได้ครบทุกคนและเสร็จตามที่ได้รับมอบหมาย


หลังจากนั้นนักศึกษาฝึกสอนทุกคนได้รับมอบหมายได้ดูแลนักเรียนระหว่างเวลา 15.00 -15.30 น. เพราะคณะครูทุกท่านได้เข้าประชุมในการเตรียมตัวไปงานวันครูที่ ม.นอร์ทเชียงใหม่ ในวันพรุ่งนี้

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนายธีรศานต์ หล้าเอื้อย...(ภาคเรียนที่ 2/2557)ความเห็น (0)