อ่าวรีพลัสเบย์ ฮ่องกง

อ่าวรีพลัสเบย์หรืออ่าวน้ำตื้น เป็นหาดรูปจันทร์เสี้ยวที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งของฮ่องกง ถือเป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมของชาวฮ่องกงและนักท่องเที่ยว เดิมทีหาดแห่งนี้เป็นหาดหินเล็กๆแต่ปัจจุบันได้พัฒนาขึ้นให้กว้างขวาง ถมทรายให้สามารถเล่นน้ำทะเลได้ และปรับภูมิทัศน์ให้สวยงามเหมาะกับการพักผ่อนหย่อนใจ และกำลังจะเปิดห้างสรรพสินค้าให้ช็อปปิ้งด้วย

ที่อ่าวรีพลัสเบย์นี้จะมีวัดแห่งหนึ่ง ชื่อวัด Tin Hua ประดิษฐาน องค์เจ้าแม่กวนอิมอันเป็นที่เคารพนับถือ ของชาวฮ่องกงรวมทั้งนักท่องเที่ยวที่แวะเวียนมาขอพรและมาแก้บน

<img src="https://cdn.gotoknow.org/assets/media/files/001/067/929/default_PB170368.JPG" "="">

<img src="https://cdn.gotoknow.org/assets/media/files/001/067/927/default_PB170365.JPG" "="">

<img src="https://cdn.gotoknow.org/assets/media/files/001/067/926/default_PB170363.JPG" "="">

<img src="https://cdn.gotoknow.org/assets/media/files/001/067/935/default_PB170376.JPG" "="">

<img src="https://cdn.gotoknow.org/assets/media/files/001/067/934/default_PB170374.JPG" "="">

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน จุดหมายปลายฝันความเห็น (0)