หนังสือปลูกพืชอินทรีย์ไม่ดีอย่างที่คิด ปลูกพืชปลอดภัยจากสารพิษดีกว่าไหม โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.อำนาจ สุวรรณฤทธิ์ ภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขนความเห็น (2)

* ขอบคุณที่แนะนำหนังสือดีๆเช่นนี้ค่ะ


อยากได้ แล้ว เล่มนี้