เตรียมงาน merry christmas


วันนี้วันที่ 23 ธันวาคม 2557 ทางนักเรียนแต่ละห้องต้องทำความสะอาดห้องเรียน และเตรียมงานสำหรับวันพรุ่งนี้

สำหรับผมได้ควบคุมดูแลนักเรียนชั้นม.2/1 และได้ช่วยกันตกแต่งห้อง และทำฉลากติดลูกโป่ง ...

เพื่อเตรียมแลกของขวัญ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนายพงศ์พันธ์ ปัญญาแก้ว ... (ภาคเรียนที่ 2/2557)ความเห็น (0)