ลงโทษสำหรับคนที่ไม่ส่งงาน

วันนี้วันจันทร์ ที่ 12 มกราคม 2558 คาบเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ คาบนี้เป็นคาบลงปฏิบัติคาบแรกของนักเรียนห้องนี้

ซึ่งก่อนลงมือปฏิบัติต้องจัดการงานค้างให้หมดก่อน เพราะเนื่องจากเราจะต้องมีความรู้ทางทักษะก่อน แล้วค่อยมาลงมือปฏิบัติ

และข้อดีของการทำแบบนี้คือ จำนวนคอมพิวเตอร์มี 55 เครื่องต่อห้อง แล้วมีบางเครื่องที่เสีย จึงทำให้ไม่ครบสำหรับนักเรียนในห้อง

ดังนัั้นสำหรับนักเรียนที่ไม่เสร็จงานทักษะก็ไม่ได้ลงมือปฏิบัติต้องเอาเครื่องให้เพื่อนที่เสร็จทำ

และต้องตามงานในคาบเย็นหลังเลิกเรียน ถึงจะทันเพื่อน ๆบันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนายพงศ์พันธ์ ปัญญาแก้ว ... (ภาคเรียนที่ 2/2557)ความเห็น (0)