Sample Size for Linear Regression (Simple & Multiple)


alpha แบบ 2 sided ** ซึ่งใช้กับงานวิจัยเป็นส่วนมาก


Sample Size for Linear Regression (Simple & Multiple)
Two continuous variables.
ขนาดตัวอย่างตัวแปรค่าต่อเนื่อง 2 ตัวแปร (ทดสอบว่าสัมพันธ์กันหรือไม่ )

https://dl.dropboxusercontent.com/u/1999671/EPI_56/sampsi/ss_lin_reg.htm

ถ้า r = 0 จะได้ n = infinity
ถ้า r = 1 (หรือ r = -1) จะได้ n =3

Hypothesis แบบ 2-sided ใช้ alpha แบบ 2-sided ใช้กับงานวิจัยเป็นส่วนมาก
ที่ "ทดสอบ" ความแตกต่าง หรือการสัมพันธ์กัน ของตัวแปรต้นและตัวแปรตามโดยไม่ระบุทิศทาง
ถ้าตัวแปรหนึ่งเพิ่มอีกตัวหนึ่งเพิ่ม r มีค่าเป็นบวก, ถ้าตัวแปรหนึ่งเพิ่มอีกตัวแปรหนึ่งลด r มีค่าเป็นลบ,
ถ้าไม่มี Correlation r มีค่าเข้าใกล้ 0, (Correlation อาจเป็นสาเหตุหรือไม่ใช่เป็นสาเหตุ
ยังจะต้องคำนึงถึงสิ่งอื่นๆอีก) งานวิจัยที่การทดสอบ ระบุทิศทางว่าแตกต่างแบบมากกว่า
หรือระบุทิศทางว่าแตกต่างแบบน้อยกว่า คือ Hypothesis แบบ 1-sided ใช้ค่า alpha แบบ 1-sided
งานวิจัย เช่น non inferiority test ใช้แบบ 1-sided

alpha = 0.05 แบบ 2-sided ขนาดตัวอย่างจะมากกว่า alpha ค่าเดียวกัน แบบ 1 sided
ตัวแปรตาม 1 ตัวแปร และตัวแปรต้น 1 ตัวแปร และค่า alpha แบบ 2 -sided
alpha (2-sided) = 0.05, Power = 0.8, r = 0.6,
n = 19.34
(19 เศษ 0.34 ควรปัดเศษแบบเพิ่มขึ้น เพื่อให้มีจำนวนตัวอย่างเพิ่มเป็น 19+1)

https://dl.dropboxusercontent.com/u/1999671/EPI_56/sampsi/ss_lin_reg.htm
Sample Size ที่คำนวณได้จาก Alpha (2-sided)
จะต่างจาก Website ที่ ใช้ค่า Alpha (1-sided)
สำหรับ ตัวแปรตาม 1 ตัวแปร และตัวแปรต้น 1 ตัวแปร

https://www.statstodo.com/SSizCorr_Pgm.php
ซึ่ง Website Statstodo กำหนดให้ใส่ค่า Alpha (1-sided)
ถ้าใส่ค่า alpha ที่ลดลงครึ่งหนึ่ง ในการคำนวณ
ก็เสมือนว่าคำนวณ Sample Size ที่ใช้ alpha เป็นแบบ (2-sided) ได้ !!
Please Note : these sample size for one sided test. For two sided, use half the alpha.
ถ้าใส่ตัวเลข 0.025 (1-sided) หมายถึงหาค่า sample size ทีี่ alpha (2-sided) = 0.05 , Power = 0.8, r = 0.6, ได้ค่า n = 19

กำหนดค่า alpha ที่ = 0.025 จะได้ค่า Sample Size ที่ alpha = 0.05 (2-sided)
Please Note : these sample size are for one sided test. For two sided, use half the alpha.
ถ้า alpha = 0.05 (1-sided) จะได้ n = 16
ถ้า alpha = 0.025 (1-sided) หมายถึง alpha = 0.05 (2-sided) จะได้ n = 19


Sample Size for Multiple Regression
ถ้าตัวแปรตามมี 1 ตัวแปร แต่ตัวแปรต้นมีหลายตัวแปร ใช้ Linear Multiple Regression ใช้อันนี้ครับ
(ทั้งตัวแปรตาม และตัวแปรต้นแบบ Continuous และ Normal Distribute)

ซึ่ง Website "statstodo.com" กำหนดค่า alpha แบบ 1-sided และ U คือจำนวนตัวแปรต้น (1 ถึง 10)

ถ้าใส่ค่า alpha ที่ลดลงครึ่งหนึ่ง ในการคำนวณ
ก็เสมือนว่าคำนวณ Sample Size ที่ใช้ alpha เป็นแบบ (2-sided) ได้ !!
https://dl.dropboxusercontent.com/u/1999671/EPI_56/sampsi/ss_multi_regress.htm


หมายเลขบันทึก: 583845เขียนเมื่อ 12 มกราคม 2015 07:57 น. ()แก้ไขเมื่อ 16 มิถุนายน 2015 10:07 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

สงวนลิขสิทธิ์ © 2005-2021 บจก. ปิยะวัฒนา และผู้เขียนเนื้อหาทุกท่าน
ขอแนะนำ ClassStart ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี