merry christmas day @dara academy


วันนี้วันที่ 24 ธันวาคม 2557 ทางโรงเรียนดาราวิทยาลัยได้มีกิจกรรมวัน merry christmas day ขึ้น

โดยวันนี้เป็นวันสุดท้ายของปี 2557 ทางโรงเรียนได้มีกิจกรรมเดินขบวนครูและนักเรียน และทำพิธีตอนเช้า

ช่วงบ่ายทำกิจกรรมกินเลี้ยงฉลองปีใหม่ และแลกของขวัญ และนำของมอบให้กันทั้งครูและนักเรียน ต่างมีความสุข

กันทั่วหน้า ...


กินเลี้ยงปีใหม่

และของขวัญ


และกิจกรรมเลี้ยงน้อง โดยแต่ละห้องต้องทำกิจกรรมเลี้ยงน้อง ระดับประถมและอนุบาล

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนายพงศ์พันธ์ ปัญญาแก้ว ... (ภาคเรียนที่ 2/2557)ความเห็น (0)