แนะนำ บล็อก สื่อสารความเคลื่อนไหวด้านการปฏิรูปการศึกษา

แนะนำ บล็อก สื่อสารความเคลื่อนไหวด้านการปฏิรูปการศึกษา

อ่านได้ที่ http://ajpitak.blogspot.com/ อ่านแล้วจะได้ข่าวสารที่ทันสมัยจริง ของการศึกษาไทยส่วนทางราชการ สพฐ.

วิจารณ์ พานิช

๑๑ ม.ค. ๕๘


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สภามหาวิทยาลัยความเห็น (0)