สมุดบันทึกการเรียนรู้ของบีแมน <๐> : เกริ่นนำ

beeman 吴联乐
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ใช้คำ "สมุดบันทึกการเรียนรู้ทั่วไป", "สมุดบันทึกการเรียนรู้แยกประเภท" ซึ่งมาจากการเรียนรู้เรื่องการทำบัญชี

วันนี้ตั้งใจจะเขียนบันทึกหลายเรื่อง แต่เนื่องจากมันมีหลายเรื่องจึงสับสนอยู่ในหัวคิด ต้องนำมาเรียบเรียงให้ดี และถ้าไปเขียนไว้ในอนุทินก็จะเขียนได้น้อย (คำ) จะไปเขียนในโน๊ตส่วนตัวก็ดีเพราะจะได้เรียงหัวข้อไปก่อนที่จะไปลงบันทึกอีกที นั่นก็เป็นอีกวิธีหนึ่ง

เลยลองถามตัวเองว่า ทำไมไม่เขียนเหมือนเป็น Journal ส่วนตัวแล้ว Share ให้คนอื่นอ่านด้วย มันก็ไม่ต้องเรียงหัวข้อเป็น series และความตั้งใจที่จะทำหนังสือก็จะได้เสร็จเสียที (หนังสือ สอนอย่างครูขั้นเทพ)

บทแรกของหนังสือ คือ รู้เขารู้เรา รบร้อยครั้งชนะร้อยครั้ง เป็นเรื่องราวการวิเคราะห์สิ่งแวดล้อมหรือบรรยากาศของการเรียนรู้ ก่อนที่จะ design course ตามความถนัดของผู้เรียนแต่ละกลุ่ม ซึ่งพอมีชั่วโมงบินสูงก็ออกแบบได้ดี และก็มีการสอนแบบไม่สอนที่แยบคายขึ้นด้วย

บันทึก series นี้ จึงเหมือน การเอาของมายำๆ ไว้ก่อน (สมุดบันทึกทั่วไป) ก่อนที่จะ classified ไปเป็นสมุดบันทึกแยกประเภทต่อไป


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน 25th Anniversary Beemanความเห็น (0)