กาพย์แก้วกวีกานต์ (๕๕)

"เมืองสี่ มหาราช

ประวัติศาสตร์ จารึกไว้

ราชา ผู้ยิ่งใหญ่

พระทรงได้ เสด็จมา

พ่อขุน รามคำแหง

ทรงแสดง พระปรีชา

ไสช้าง เข้าขวางหน้า

อริมา ก็พ่ายไป

องค์พระ นเรศวร

จัดขบวน กลับสู่ไทย

พระทรง ประกาศชัย

สยามได้ อิสระคืน

สมเด็จ พระนารายณ์

เชียงใหม่หมาย มาขัดขืน

ทรงทัพ หมายกู้คืน

ให้หยัดยืน คืนถิ่นไทย

สมเด็จ พระเจ้าตาก

ทรงเหนื่อยยาก ลำบากใจ

กรุงศรี กู้เร็วไว

สร้างชาติไทย ให้ยืนยง

สี่องค์ ทรงสามารถ

สี่มหาราช ชาติดำรง

สี่แผ่น ดินมั่นคง

สี่พระองค์ ทรงนำชัย"

31/12/57

ชมการแสดงแสงสีเสียงเทอดพระเกียรติ

สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชและอีก 3 มหาราช

งานตากสินราชานุสรณ์ เมืองตาก

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน กาพย์แก้วกวีกานต์ความเห็น (0)