สุนทรีย์กวีศิลป์ (๑๘๕)

"สวัสดี ศรีสวัสดิ์พิพัฒน์ผล

ปีใหม่ ดลยลยินสิ้นกังขา

อวยชัย ให้ได้ดีมีเงินตรา

ให้พร มาบันดาลสำราญใจ

ก้าวหน้า ไปให้งานผ่านสำเร็จ

มั่งมี เพชรนิลจินดาพาสดใส

ศรี มงคลพ้นทุกข์สนุกใจ

สุข เกินใครในหล้าสถาพร"

Morning exercise 6/1/58

สวนสาธารณะเพชะบุระ เมืองเพชรบูรณ์

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สุนทรีย์กวีศิลป์ความเห็น (0)