สุนทรีย์กวีศิลป์ (๑๘๔)

"แม้ เกิดมาธรรมดาหรือฟ้าสั่ง

ลิขิต ดังหวังไว้ให้ฝึกฝน

ฟ้า บันดาลสานต่อก่อกมล

หรือ จะพ้นคนกล้าฝ่าประจัญ

จะ ก้าวเดินตามฟ้าหรือข้าสั่ง

สู้ มุ่งหวังพลังกล้าท้าสู่ฝัน

มานะ ไว้ใจสู้รู้เท่าทัน

ตน เท่านั้นสร้างตนเป็นคนดี"

Evening exercise 5/1/58

สวนสาธารณะเพชบุระ เมืองเพชรบูรณ์

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สุนทรีย์กวีศิลป์ความเห็น (0)