สุนทรีย์กวีศิลป์ (๑๘๒)

"คำพูด ดีมีพลังหวังผลได้

จริงใจ ไว้ให้ค่ามหาศาล

อาจไม่ ฟังรื่นหูดูชื่นบาน

ไพเราะ หวานปานใดให้ระวัง

คำพูด จริงสิ่งดีมีคุณค่า

ไพเราะ กว่าคำใดไม่คาดหวัง

อาจไม่ เพราะเสนาะหูดูน่าชัง

จริงใจ ตั้งฟังว่าคุณค่าดี"

Morning exercise 30/12/57

สวนสาธารณะเพชบุระ เมืองเพชรบูรณ์

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สุนทรีย์กวีศิลป์ความเห็น (0)