นิราศเมียนมาร์ (๑๗)

33) รัฐบาล เมียนมาร์ ชาญฉลาด

ดุจดังปราชญ์ หยั่งได้ ภัยมหันต์

ยุทธศาสตร์ ฉลาดรู้ ดูเท่าทัน

จึงจัดสรร โควต้า มาแบ่งปัน

สหรัฐ จีนแดง แข่งกันเข้า

ยุโรปเฝ้า เจรจา มาแข็งขัน

ทั้งไฟฟ้า ท่าเรือ สารพัน

ทุนครบครัน ค้าขาย ได้แข่งกัน

34) ไทยคู่ค้า ไม่ไกล อยู่ใกล้ชิด

แนบสนิท ติดเขตแดน แคว้นแข่งขัน

ลืมอดีต เรื่องเก่า นานเนาว์พลัน

ร่วมสร้างฝัน สร้างค่า อาเซียนเรา

เออีซี อาจเคลื่อน เลื่อนไปก่อน

เมียนมาร์วอน ยั้งไว้ ไม่อับเฉา

ยังไม่พร้อม ยอมรับ กับพวกเรา

ปัญหาเก่า พัฒนา ช้าไม่ทัน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน นิราศเมียนมาร์ความเห็น (0)