ตอนที่ 1 วันรวมพล ออกจากวัดพิชัย

แพรภัทร
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

วันนี้ในอดีต วันที่ 3 มกราคม พ.ศ.2558

เมื่อปี พ.ศ.๒๓๑๐ ท่านพระยาตาก(สิน) ได้นำกำลังทหารไทย จีน ประมาณ ๑,๐๐๐ คน ยกไปตั้งมั่นที่วัดพิไชย

เมื่อมีฝนตกลงมาเป็นมหาวิไชยฤกษ์ จึงให้ยกพลพยุหะกองทัพออก จากวัดพิชัย มุ่งหน้าไปทางบ้านข้าวเม่า

ดังมีบันทึกตามพงศาวดารดังนี้...

" ณ วันเสาร์ ขึ้น ๔ ค่ำ เดือนยี่ ปีจอ อัฐศก ศักราช ๑๑๒๘ ( ๓ มค. พ.ศ.2310 )

ขณะเมื่อกรุงศรีอยุธยา ยังมิได้เสียนั้น ท่านพระยาตาก(สิน) ได้พิจารณาเห็นว่ากรุงศรีอยุธยา จะต้องมีอันเสื่อมสูญเป็นแน่

ด้วยสาเหตุที่ว่าผู้ปกครองเมือง และราษฎรมิเป็นธรรม จึงอุตสาหะด้วยกำลังกรุณาแก่สมณพราหมณาจารย์ และพระบวรพุทธศาสนาจะเสื่อมสูญ

จึงชุมนุมพรรคพวก พลทหาร จีน ไทย ประมาณ ๑,๐๐๐ คน สรรพด้วยเครื่องศาสตราวุธ

ประกอบด้วยทหารผู้ใหญ่คือ พระเชียงเงิน หลวงพรหมเสนา ขุนอภัยภักดี หลวงพิไชยอาษา หมื่นราชเสน่หา และหลวงราชเสนา

ยกออกไปตั้ง ณ วัดพิไชย อันเป็นมงคลมหาสถาน

ด้วยเดชบรมโพธิสมภาร เทพยเจ้าอภิบาล รักษาพระบวรพุทธศาสนา ก็ส้องสาธุการ บันดานให้วรรษาการ ห่าฝนตกลงเป็นมหาวิไชยฤกษ์

จำเดิมแต่นั้นมา จึงให้ยกพลพยุหะกองทัพออกจากวัดพิไชย
ฝ่ายกองทัพพม่า ยกตามออกมาเป็นเวลาย่ำค่ำ

กองทัพท่านพระยาตาก(สิน) ได้รบกันกับพม่า

พม่ามิอาจต่อต้านบาระมีได้ จึงถอยทัพกลับไป

กองทัพท่านพระยาตาก(สิน) ก็ดำเนินด้วยพลทหารโดยสวัสดิภาพ

ไปทางบ้านเข้าเม่า ก็บรรลุถึง บ้านสามบัณฑิตย์ "

**********

เล่าเรื่องโดย คุณวิวรรธน์ บุญชู

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน พลังศรัทธาสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชความเห็น (0)