นิราศเมียนมาร์ (๑๘)

35) ทหารม่านเน้น การเมือง เรื่องปรึกแผ่น

จึงวางแผน หยุดศึกษา ช่างน่าขัน

มหาลัย ย่างกุ้ง พุ่งทางตัน

หยุดสร้างสรรค์ นักศึกษา ห้ามมาเรียน

ผ่านเวลา พัฒนา ช้ายิ่งนัก

กำลังหลัก นักปราชญ์ ขาดขีดเขียน

เยาวชน ถูกยั้งไว้ ไม่ได้เรียน

พอจะเปลี่ยน เร่งพัฒนา มาขาดคน

36) หลายชาติอยาก ลงทุน หวังหนุนเนื่อง

มาเจอเรื่อง ขาดแรงงาน การฝึกฝน

วิศวะ สถาปัตย์ ขาดแรงคน

จึงอับจน พัฒนา ช้าลงไป

การศึกษา พาชาติ ฉลาดหนอ

อย่ารั้งรอ อุดหนุนไว้ ไม่สงสัย

พัฒนา ฝีมือ ระบือไกล

ประชาได้ งานดี มีงานทำ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน นิราศเมียนมาร์ความเห็น (0)