สุนทรีย์กวีศิลป์ (๑๘๓)

"ส่ง ความทุกข์ทิ้งไปในปีเก่า

ท้าย ปีเราเข้าใจไม่หม่นหมอง

ปี ผ่านไปสิ่งใดไม่สมปอง

เก่า ก็ต้องตรองจิตคิดทิ้งไป

ต้อน รับเข้าปีใหม่ใจฉุกคิด

รับ ชีวิตคิดใหม่ให้สดใส

ปี เก่าไปปีใหม่มาพาสุขใจ

ใหม่ เคลื่อนใกล้ให้พ้นทุกข์สุขนิรันด์"

31/12/57

รร.บรีซฮิลล์ เขาค้อยามเช้า

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สุนทรีย์กวีศิลป์ความเห็น (0)