เล่าไว้เมื่อเป็นฝ่ายปกครอง ๘๕

<p align="LEFT"> ๘๕. ชาวบ้านร้องเรียนไม่ต้องการให้รถวิ่งในซอยสามซอยสี่ </p> <p align="LEFT"> ชาวบ้านร้องเรียน อ </p> <p align="LEFT"> .บ.ต.ทางอินเตอร์เน็ต ว่าโรงเรียนสร้างปัญหา </p> <p align="LEFT"> ทำให้ชาวบ้าน ได้รับมลพิษ ปวดหัว เสียงดัง ออกไปทำงานลำบาก ถนนชำรุด </p> <p align="LEFT"> ถ้าไม่ให้รถผู้ปกครองเลิกวิ่งในซอยสาม ซอยสี่ จะร้องเรียนศาลปกครอง โรงเรียน </p> <p align="LEFT"> ได้ตัดสินใจ ให้รถวิ่งในโรงเรียนเข้าด้านข้าง อ้อมสนามฟุตบอล ผ่านหน้าเสาธง </p> <p align="LEFT"> ครูวีระขอโอกาสให้ตำรวจช่วยจัดการจราจร จัดที่จอดรถตู้ให้เรียบร้อย อ </p> <p align="LEFT"> .บ.ต. </p> <p align="LEFT"> ช่วยทำความสะอาดถนน และ บ้านไหนมีปัญหาจะไปขอความอนุเคราะห์ </p> <p align="LEFT"> ด้วยตนเอง เป็นรายๆไป ในที่สุด รถยังคงวิ่งในซอยเดิม เรื่องสงบเงียบเป็นที่พอใจ </p>

ชาวบ้าน ส่วนนักเรียนได้ประโยชน์มากที่สุด

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน sinsmutraความเห็น (0)