สืบค้นด้วย Pubmed

การสืบค้นข้อมูลหรือการสืบค้นวารสาร (Journal)ใน Pubmed ซึ่งจะต่างกับการสือค้นจาก Google ธรรมดา คือ จะมีความเฉพาะเจาะจงของข้อมูลด้านวิชาการมากกว่า สามารถหาข้อมูลได้ละเอียดและมีขอบเขตไม่กว้างเกินไป

ตัวอย่างการสืบค้นข้อมูล เช่น ต้องการหาข้อมูลเกียวกับ occupational therapy treatmentstroke swallowing

1. ค้นหา (search) คำว่า Pubmed ในGoogle แล้ว เข้าไปในหน้า home pubmed

2. ถ้าเราจะค้นหาคำว่า ค้นหา (search) เกี่ยวกับคำต่างๆ เช่น occupational therapy treatment stroke swallowing แนะนำให้ใส่เครื่องหมายอัญประกาศหรือเครื่องหมายคำพูดและเชื่อมคำด้วยคำว่า and หรือและ เช่น "occupational therapy" and "treatment" and "stroke" and "swallowing"

3. จากนั้นหาเนื้อหาที่เราสนใจแล้วคลิกเข้าไปกดโหลดวารสารที่มุมขวาบน Full text links จากนั้นก็จะสามารถได้วารสารที่เราต้องการสืบค้นสำเร็จ http://pdf.medrang.co.kr/paper/pdf/Jkarm/Jkarm038-05-04.pdf

4. ถ้าอยากหาเนื้อหาเพิ่มเติมจากวารสาร(Journal)นี้ ก็สามารถเข้าไปสืบค้นข้อมูลจากเว็บไซต์ของห้องสมุดมหาลัยมหิดล แต่บางเล่มของ Journal ทางมหาลัยมหิดลไม่ได้ซื้อไว้จึงไม่สามารถหาได้จากเว็บไซต์ของห้องสมุดมหาลัยมหิดล แต่ในกรณีที่ทางมหาลัยมหิดลได้ซื้อไว้ เราก็สามารถหาเนื้อหาเพิ่มเติมได้ โดย ค้นหาชื่อของ Journal ที่ต้องการ จากนั้นนำไปค้นหาในหน้า e-journals ทางขวามือของเว็บไซต์ห้องสมุดมหิดล

6. จากนั้นหา Volume และ issue ที่เราต้องการสืบค้น และหาหน้าวารสารที่เราต้องการ และกด Download links นั้นๆ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน littlenoteความเห็น (0)