การสืบค้นข้อมูลโดยใช้ Google Scholar

วิธีการหาข้อมูลโดยใช้ Google Scholar ก่อนอื่นมารู้จักกันก่อนนะคะว่า Google Scholar คืออะไรGoogle Scholar เป็นวิธีที่ง่ายๆ ในการค้นหางานเขียนทางวิชาการได้อย่างกว้างขวาง คุณสามารถค้นหาในสาขาวิชาและแหล่งข้อมูลต่างๆ มากมายได้จากจุดเดียว: บทความ peer-reviewed วิทยานิพนธ์ หนังสือ บทคัดย่อ และบทความจากสำนักพิมพ์ทางวิชาการ แวดวงวิชาชีพ ที่เก็บร่างบทความ มหาวิทยาลัย และองค์กรด้านการศึกษาอื่นๆ Google Scholar ช่วยให้คุณสามารถระบุการค้นคว้าที่เกี่ยวข้องมากที่สุดในโลกแห่งการค้นคว้าวิจัยทางวิชาการ


ตัวอย่าง วิธีการหาข้อมูลโดยใช้ Google Scholar เริ่มจาก

1. เข้าเว็บไซส์ https://www.google.co.th

2. พิมพ์ Google Scholar ในช่องค้นหา

3.คลิก http://scholar.google.co.th/

4. พิมพ์ข้อความที่ต้องการค้นหาลงในช่องค้นหา

5.หากข้อความที่ต้องการหามากกว่า2คำ ให้ใช้ "..." และคำ and ในการเชื่อมคำ โดยคำที่หา(key word)ไม่ควรเกิน 5 คำ และบทความที่พบไม่ควรเกิน 5 บทความ เช่น คำว่า "occupational therapy" and "sensory integration" and "Under Responsiveness"

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน กิจกรรมบำบัดความเห็น (0)