สืบค้นหลักฐานเชิงประจักษ์

mormirth
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

การค้นหาข้อมูลเป็นหลักฐานเชิงประจักษ์ ต้องมีแหล่งสืบค้นและอ้างอิงที่ชัดเจนและน่าเชื่อถือได้


ฉันแนะนำ www.pubmed.com เว็บไซต์เกี่ยวกับความรู้และข้อมูลทางการแพทย์ เมื่อเข้าไป...

1.พิมพ์ key word ที่ต้องการค้นหา โดยใส่เครื่องหมายดังนี้ ("........." and "..........." and ".............") เพื่อเป็นการจำกัดความให้แคบลงต่อจำนวนของ journal เช่น ("occupational therapy" and "ADHD" and "SI")

2. Key word ที่ดีควรหา journal ได้ไม่เกิน 5 journals และ journal ที่ดีไม่ควรนานเกิน 5 ปี นับจากปัจจุบัน

3. เลือก journal ที่ต้องการ

4. อ่านบทคัดย่อ (Abstract) ว่าเป็นเนื้อหาที่ครอบคลุมและตรงตามความต้องการ

5. กดโหลด full-text article ด้านขวาบน

6. จะได้ชื่อเรื่อง, ปี, Volume และ หน้า เช่น Journal of Substance Abuse Treatment

Volume 15, Issue 2, March–April 1998, Pages 89–94

7. ตัวอย่างลิงค์ที่ได้ http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0740547297000263

8. หากต้องการหาข้อมูลเพิ่มเติมที่ละเอียดยิ่งขึ้น สามารถสืบค้นจากหนังสือออนไลน์บางเล่มที่มีการซื้อไว้ แต่ต้องเป็นนักศึกษาหรือบุคลากรขององกรณ์มหาวิทยาลัยมหิดล โดยเข้าไปที่ http://www.li.mahidol.ac.th

9. เลือก e-Journals ด้านขวามือในส่วนของหัวข้อของ Resources & e-Resources

10. นำ key word มาใส่ในช่องค้นหา

11. เลือก Journals Only

12. เมื่อกดค้นหาจะได้ลิงค์มากมาย ให้เลือกลิงค์ที่มีปี ค.ศ. ที่เราได้จาก pubmed

13. หา journal ที่มี volume และ pages ที่เราได้จาก pubmed

14. รายละเอียดเพิ่มเติมจะเเสดงให้เราได้ศึกษา

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน กิจกรรมบำบัดกับชีวิตความเห็น (0)