Google Scholar ใช้ยังไงดี?

ขั้นตอนในการสืบค้นบทความจากเว็บไซต์ Google Scholarขั้นตอนที่1 เข้าสู้เว็บไซต์ http://scholar.google.co.th/
ขั้นตอนที่2 ใส่คีย์เวิร์ดที่ต้องการค้นหาลงไป
หากมีคีย์เวิร์ดที่ต้องการค้นหามากกว่า1คำ ให้ใส่ and และเครื่องหมายอัญประกาศ ("...") ระหว่างคีย์เวิร์ดแต่ละคำ
ขั้นตอนที่3 ใส่คีย์เวิร์ดจนกว่าจะพบบทความที่ต้องการไม่เกิน5บทความ แต่ไม่ควรใส่คีย์เวิร์ดเกิน5คำ และสามารถเลือกระยะเวลาของบทความที่ค้นหาได้ตามต้องการ
บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เส้นทางนักกิจกรรมบำบัดความเห็น (0)