ตื่นรู้ปีเก่า...สุขภาวะปีใหม่ด้วยจิตว่าง


ขอบพระคุณหนังสืออ้างอิงที่มีคุณค่าคือ พุทธทาสภิกขุ. ความสุขแท้ มีอยู่แต่ในงาน. พิมพ์ครั้งที่ 3. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์เม็ดทรายพริ้นติ้ง; 2554.

เมื่อวานผมตั้งใจอ่านหนังสือของท่านพุทธทาสภิกขุเรื่อง "ความสุขแท้มีอยู่แต่ในงาน" จำนวน 198 หน้าให้จบ...จะได้นำสาระสำคัญมาบันทึกเพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ 2558 แด่กัลยาณมิตร GotoKnow ครับผม

 • "...จิตเจืออยู่ด้วย โลภะ โทสะ โมหะ นั่นคือเห็นแก่ตัว ... ความคิดที่ว่างคือไม่มีความรู้สึกเห็นแก่ตัว หรือเป็นไปเพื่อตัว ... (หน้า 16)"
 • "การทำงานด้วยจิตว่าง ยากแก่คนทั่วๆไป ที่มีจิตใจไม่สมประกอบ ; เพราะฉะนั้นที่เรียกว่าอัจฉริยมนุษย์จึงมีน้อย ... (หน้า 24)"
 • "...ในเวลาที่ลงมือทำงาน ให้เป็นเรื่องที่คิดไว้ทีแรก เรากำหนดลงไปแน่นอนแล้ว, แล้วก็อย่าไปปรารถนาเกินกำลังของสติปัญญา, อย่าไปรับภาระหน้าที่เกิดความสามารถของตน, ... เราต้องทำงานอย่างบริสุทธิ์ มีเจตนาบริสุทธิ์ ; เมื่อเห็นว่างานที่ทำนั้นมันมีค่าพอแก่การเสียสละ แล้วก็ลงมือทำ, ...(หน้า 25)"
 • "... ที่แท้มันเป็นการเลือกคัดหรือพิจารณามาอย่างรอบคอบ ; ... นี่คือดวงวิญญาณของพุทธศาสนาคือคำว่า "ความว่าง" ... มีความมุ่งหมายอยู่ 2 อย่าง คือว่า งานนั้นจะเป็นผลดีที่สุดด้วย, และผู้ทำรู้สึกสนุกหรือเป็นสุข ไม่มีความทุกข์ด้วย...(หน้า 37)"
 • "... เมื่อไรกลัดกลุ้มขึ้นมา เราก็ต้องสำรวมจิตให้ว่าง, แม้โดยวิธีง่ายๆตามธรรมชาติ ... (หน้า 50)"
 • "... ต้องมีการศึกษา อบรม มาพอสมควรเราจึงจะรู้จักทำได้...ดังนั้นการที่จะมีจิตว่างตามแบบพุทธศาสนาอันถูกต้องต้องเป็นเรื่องของปัญญา...(หน้า 56-7)"
 • "ปัญญาบริสุทธิ์ตามแบบพระพุทธเจ้า คือ หลังจากจิตว่างแล้ว จะมีปัญญาบริสุทธิ์, ... ชนะคนชั่วด้วยความดี ; ทำไม่ได้เพราะจิตมัววุ่นวาย...เราต้องชนะตัวเราก่อน ต้องมีการชนะตัวเอง คือชนะกิเลส ว่างจากตัวกู ว่างจากของกู เสียก่อน จึงจะมีสติปัญญา เห็นลู่ทางที่จะเอาชนะผู้อื่น, ทำผู้อื่นให้อยู่ในอำนาจของเราได้... (หน้า 62-3)"
 • "...มีการงานมากเหลือเกิน แล้วก็มีอุปสรรคมากเหลือเกิน ... มนุษย์นั้นอะไรๆก็เป็นการงานไปหมด ต้องรับผิดชอบไปหมด ; แม้แต่การกินเข้าไปก็เป็นภาระ ... การทำจิตให้ว่าง ด้วยการเอาวิชชามาสร้างวิชชาไว้เรื่อยไปๆ ... คนโดยมากมักจะไปโทษผู้อื่น หรือสิ่งอื่น ไม่โทษตัวเอง ... ถ้าเรามีสติปัญญาความสามารถพอ ก็ไม่มีใครเป็นอุปสรรค ... (หน้า 64-7)"
 • "... คนเราโง่มากที่สุดก็เมื่อมีตัวหรือเห็นแก่ตัว เพราะว่า ความโง่นั้นเป็นเหตุ ให้รัก ให้เกลียด ให้กลัว ให้โกรธ ให้อะไรต่างๆสารพัดอย่างได้. คนที่มีสมรรถภาพมากที่สุดก็คือคนที่อยู่เหนือความโง่... (หน้า 69)"
 • "...ถ้าสติมันติดต่อกันทั้งอดีต ปัจจุบัน อนาคตอย่างนี้ มันก็เป็นเครื่องสกัดกั้นที่ดีที่สุดที่จะไม่ให้เกิดเป็นตัวกู-ของกูขึ้นมา ... คนที่อยู่ที่บ้านที่เรือนที่การที่งาน อยู่กับหน้าที่ภาระรับผิดชอบอะไรก็ตาม ก็เรียกผู้ปฏิบัติทั้งนั้น คือปฏิบัติธรรม ... ถ้าทำงานด้วยจิตว่างได้ มันก็เป็นการยกผลงานให้ความว่างไปด้วยในตัว ...อย่าประมาท อย่าเพ้อเจ้อ อย่าอวดดี ...(หน้า 92-7)"
 • "จงพยายามทำไปทุกวันทุกชั่วโมงทุกเวลานาทีที่จะเป็นอยู่ด้วยจิตว่าง...มีชีวิตเป็นอยู่ทุกลมหายใจเข้าออกด้วยจิตว่างด้วยความว่าง เป็นยารักษาโรคที่ดี สำหรับผู้ที่เป็นโรคอยู่แล้ว ; แล้วมันจะป้องกันโรคสำหรับผู้ที่ยังไม่เป็น...(หน้า 118)"
 • "การกระทำงานอย่างนี้ เราถือว่ามันเป็นทางลัด เป็นวิธีลัดโดยใช้หลักการที่ว่า "การงาน คือการปฏิบัติธรรม" ... ได้ทั้งประโยชน์ตน ได้ทั้งประโยชน์ผู้อื่น... ได้ทั้งธรรมะสูงสุด สอบไล่ตัวเอง อะไร ไปในตัวเสร็จ ... (หน้า 144)"
 • "โยคะอันดับหนึ่ง เราทำเพื่อให้ร่างกายแข็งแรง โยคะอันดับสอง ต้องเพื่อเสียสละความเห็นแก่ตัว โยคะอันดับสาม เพื่อต่อสู้กิเลส ... การทำงานนี้ มันทำให้เหนื่อย ให้ลำบาก มันจึงเป็นเครื่องทดลอง ทดสอบ เพราะการงานและผลของการทำงาน มันเป็นโยคะอันดับสามนี้ ...(หน้า 146-9)"
 • "...ชีวิตตามธรรมชาติแท้ๆ ที่มันมีความเจ็บความไข้นี้ มันก็ เป็นการปฏิบัติธรรม ... การรักษาอนามัยและสุขภาพให้ถูกต้องนี้ก็เป็นเรื่องการปฏิบัติธรรมอย่างยิ่งเพราะเป็นหน้าที่ ... (หน้า 160)"
 • "...การปฏิบัติธรรม ... ปัญญาต้องมาก่อนนะ จึงจะรักษาศีลถูกต้อง จึงจะปฏิบัติสมาธิถูกต้อง ... ขอให้ท่านมีความรู้ตามหลักของพระพุทธเจ้าที่ได้ตรัสไว้ในเรื่อง อริยสัจ 4 ประการ คือรู้ว่า 1. มันคืออะไร 2.มันมาจากอะไร อะไรเป็นเหตุ 3. เพื่อประโยชน์อะไร เพื่อดับทุกข์ไปนิพพาน 4. โดยวิธีใด...สูงสุดของมนุษย์อยู่ที่ความไม่เห็นแก่ตัว ... เป็นพลเมืองที่ดีก็ยังดี อยู่กันด้วยความไม่เห็นแก่ตัว เห็นแก่เพื่อน เกิด แก่ เจ็บ ตาย ก้นไปหมด ...ขอทบทวนว่า ทำงานให้สนุกเหมือนเล่นกีฬา ... ทำงานให้เป็นสุข ชื่นใจตัวเอง ยกมือไหว้ตัวเอง ... ไม่มีข้อขัดข้องอะไรในการที่จะดำรงชีวิตให้ประเสริฐ ...ไม่ต้องเชื่อ แต่ขอให้พิจารณาและทดลองตัวเอง (หน้า 181-198)"
 • กัลยาณมิตรทุกท่านเชิญฟังธรรมะเรื่องการมีชีวิตด้วยจิตว่างที่นี่ และเรื่องความสุขแท้มีอยู่แต่ในงานที่นี่ [ขอบพระคุณ Youtube]
หมายเลขบันทึก: 583289เขียนเมื่อ 31 ธันวาคม 2014 11:58 น. ()แก้ไขเมื่อ 31 ธันวาคม 2014 16:18 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง


ความเห็น (15)

ขออวยพร ก่อนวัน สิ้นปีเก่า

วันพรุ่งเข้า ปีใหม่ ได้สุขสม

สุขภาพ อนามัย ไร้โรค-รม

จิตารมณ์ ให้ข่มได้ สบายพลัน

ขอให้ธรรม ค้ำจุน หนุนกายจิต

อุปสรรค ทุกชนิด พ่ายจิตมั่น

สติธรรม กรรมดี มีตาญาณ

ให้กล้าหาญ งานพัฒน์ สวัสดี

สวัสดีปีใหม่ครับอาจารย์

....วันปีเก่าผ่านพ้น.........ลาลับ

สติตระหนักปัญญาจับ......เหตุได้

สรรพสิ่งสิเกิดดับ...........ปกติ

เศร้าสุขอย่ายึดไว้..........สงบนั้นพรธรรม สู่เธอ


ขอบคุณครับ สำหรับ คติธรรม

สวัสดีครับ อาจารย์ ในปีใหม่ ที่ว่างๆ..ตามนิยามด้วย จิตว่าง

ด้วยความจริงที่ว่า เวลากำหนดปีเป็น สมมติสัจจะ ..ไม่มีต้น และไม่มีปลาย ของกาลแห่งเวลา

ขอแสดงความปรารถนาดี ผลแห่ง "บุญรักษา" อาจารย์ ดร.ปีอป และทุกท่าน ด้วย "กรรมดีที่ท่านได้ประกอบล่วงไปแล้ว" ในกาลก่อน และเจตนาดีในกาลปัจจุบัน


ขอขอบพระคุณและส่งสุขภาวะปีใหม่แด่คุณส.รตนภักดิ์ คุณ ann คุณทิมดาบ คุณจันทร์ยิ้ม คุณ share คุณหมอประวิทย์ ดร.พจนา คุณถาวร และคุณ GD

สุขสันต์.... วันปีใหม่ 2558 นะคะ
ส่งความงดงามมาเติมสุข จากธรรมชาติเนื่องในปีใหม่ ขอตั้งจิตอธิษฐาน ให้ผู้เป็นกัลยาณมิตร เป็นเครือญาติ เป็นครูแห่งชีวิต ผู้ตั้งมั่นในความดี เข้าถึงความเย็นใจ ทุกเมื่อทุกวัน

ขอบพระคุณมากครับและขอส่งสุขภาวะปีใหม่แด่ดร.เปิ้น อ.Wasawat และคุณหมอเจ๊ คนสวย แซ่เฮ

ขอบพระคุณคุณหมอป.มากครับและขอให้คุณหมอป.มีความสุขมากๆในปีใหม่ครับผม

น้องดร.Pop

ผมมีหนังสือเล่มนี้ครับ

อ่านเสมอๆยามว่าง

ขอให้มีร่างกายที่แข็งแรงตลอดไป มีความสุขกับการทำงานนะครับ

ขอบพระคุณพี่ขจิต...ขอมอบสุขภาวะปีใหม่แด่พี่ชายที่แสนดีด้วยความรักและคิดถึงเสมอครับผม

สงวนลิขสิทธิ์ © 2005-2021 บจก. ปิยะวัฒนา และผู้เขียนเนื้อหาทุกท่าน
ขอแนะนำ ClassStart ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี