นิราศอิตาลี (๙๓)ตอนจบ

นิราศอิตาลี (๙๓)ตอนจบ

185) ความอ่อนเพลีย หงอยเหงา เศร้าห่างหาย

เจอสองชาย สองสาว เราสุขศรี

พร้อมหน้าลูก ภรรยา ทั้งห้ามี

เป็นราตรี ผ่องผุด สุดพรรณา

คืนวันศุกร์ สุขสุด ดุจสวรรค์

อยู่ด้วยกัน เคียงเคล้า เฝ้าหรรษา

เตียงเคยคุ้น อุ่นแอบ แนบแก้วตา

สุขอุรา ผูกพัน นิรันดร์เอย

***********

ตอนจบ: นิราศอิตาลี เป็นการเขียนเล่าเรื่องราวการไปทัศนศึกษาตามหลักสูตรนักบริหารระดับสูง (นบส.กพ.) รุ่นที่ ๘๐ ที่ประเทศอิตาลี เขียนเป็นกลอนสุภาพ ทั้งหมด ๓๗๐ บท ช่วงวันที่ ๘-๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๗

ขอขอบคุณท่านผู้อ่านทุกท่านที่มอบดอกไม้และให้คำแนะนำครับ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน นิราศอิตาลีความเห็น (0)