นิราศอิตาลี (๙๐)

179) เอกับเมย์ มาด้วย ช่วยเต็มที่

ทัวร์ก็มี ไกด์สองแรง ช่วยแข็งขัน

ทั้งคุณตี๋ คุณเคน มาช่วยกัน

ทุกสิ่งอัน สารพัน ช่วยกันดู

สมาชิกอื่น กลุ่มเจ็ด ก็น่ารัก

มาพร้อมพรัก ร่วมใจ ไม่อดสู

เจอกลุ่มห้า เจรจา มาพรั่งพรู

ตระหนักรู้ กลุ่มไหน ใจเพื่อนกัน

180) สิ่งดีดี ดูดี ที่ดูได้

สิ่งใดใด เรียนรู้ คู่ขอบขัณฑ์

สิ่งที่เห็น เป็นอยู่ รู้สำคัญ

สิ่งที่ฉัน ได้รู้ อยู่แก่ใจ

ประสบการณ์ คุ้มค่า ค่ามากล้ำ

ประสพคำ จำคิด จิตผ่องใส

ประทับจิต ติดตรึง ซึ้งฤทัย

ประดับไว้ ในกมล คนเดินทาง

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน นิราศอิตาลีความเห็น (0)