โครงการ Teaching in the University Context : ครูเพื่อศิษย์ในศตวรรษที่ 21

วันนี้ 24 ธันวาคม 2557 ฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยนเรศวร นำทีมโดยท่านรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ รศ.ดร.รสริน ว่องวิไลรัตน์ และทีมงานจากกองบริการการศึกษา คณาจารย์มหาวิทยาลัยนเรศวรผู้มีใจในการพัฒนาตนในการเป็นครูเพื่อศิษย์ร่วมโครงการสัมมนาที่ห้อง SC1-311 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร วันนี้เป็นอีกวันหนึ่งที่ความปิติสุขได้บังเกิดขึ้นในมหาวิทยาลัยแห่งนี้ มหาวิทยาลัยที่มีพระนามขององค์มหาราชผู้ยิ่งใหญ่เป็นมิ่งขวัญ หล่อหลวมดวงใจของผู้ร่วมโครงการทุกคน

วันนี้ช่วงเช้า 9.30-10.30 น. ศ.ระพี สาคริก บรมครูของพวกเราหลายๆคน ได้มอบความรักความเมตตา แก่ผู้เข้าร่วมสัมมนา ถ่ายทอดมุมมองแห่งครูที่ศิษย์รัก ครูเพื่อศิษย์จริงๆให้แก่พวกเรา สำคัญที่สุดคุณครูระพีบอกว่า ในหลวงองค์ปัจจุบัน ท่านเป็นมหาราชในดวงใจคุณครูเพื่อศิษย์ทุกคน พระองค์ท่านเป็นต้นแบบในการเป็นครูของพวกเรา พระองค์ท่านเป็นครูแห่งแผ่นดิน พระองค์ท่านประทานน้ำทิพย์ชะโลมจิตชะโลมใจพวกเราทุกคนที่ทำหน้าที่ครู ครูที่ดีต้องทำเพื่อศิษย์ ไม่มุ่งหวังอามิสสินจ้างใดๆทั้งปวง รักและปรารถนาดีต่อศิษย์ ต้องมีความเมตตาและกรุณาศิษย์ สุขในการทำหน้าที่ สุขเมื่อเห็นศิษย์ได้ดี และต้องคิดและระลึกเสมอว่าศิษย์ทุกคนเป็นครูในชีวิตของพวกเราด้วยเช่นกัน

ประทับใจเมื่อท่านบอกว่า ในหลวงรัชกาลปัจจุบันมีรับสั่งให้ท่านมีอายุมั่นขวัญยืน แข็งแรง อยู่เป็นครูผู้เป็นกำลังของแผ่นดินต่อไป ในวันเกิดครบ 7 รอบของท่าน ในหลวงพระราชทานน้ำพระพุทธมนต์ ใบมะตูม และกระแสพระราชดำรัสที่ครูระพีรับไว้เหนือเกล้าเหนือกระหม่อม ครูบอกว่า ครูกราบบังคมทูลไปว่า ขอทำงานถวายพระองค์ท่านตลอดไปชั่วชีวิต ขอมอบกายถวายชีวิตสนองคุณแผ่นดินครับ

ประทับใจที่สุด ครูบอกว่าในหลวงพระราชทานเพลง ความฝันอันสูงสุดให้ ผมเลยกราบเรียนถามครูไปว่า ครูรู้สึกอย่างไรที่พระองค์ท่านพระราชทานเพลงความฝันอันสูงสุดให้ ครูบอกว่ารู้สึกแบบนี้ลูก....

ท่านยืนร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ความฝันอันสูงสุด ให้พวกเราทั้งห้องประชุมฟัง ผมเชื่อว่าทุกๆคนในห้องประชุมมีปิติสุขบังเกิดในจิตใจ และไฟแห่งครูเพื่อศิษย์ ได้ถูกจุดขึ้นแล้วใน มหาวิทยาลัยนเรศวร ครับ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ครูเพื่อศิษย์ความเห็น (0)