ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่​ (๒๕๕๗-๒๕๕๘)
ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่


...คงปฏิเสธไม่ได้ว่า สังคมไทยในปัจจุบันเต็มไปด้วยความสับสนวุ่นวายอันเนื่องมาจากสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป
วิธีคิดและการดำเนินชีวิตที ่รีบร้อน แก่งแย่งชิงดีชิงเด่น จนทำให้ก่อเกิดปัญหานานัปการแก่คนในสังคม
เพื่อเป็นการ "ส่งท้ายปีเก่าและต้อนรับปีใหม่ "
...หาคำตอบได้ที่ Book Smile (7-11) จากบทสนทนาธรรม ( All Magazine กับ พระไพศาล วิสาโล พระนักคิด นักเขียน นักปฏิบัติ แห่งวัตป่าสุคะโต จ.ชัยภูมิ)

เกี่ยวกับการใช้ชีวิตด้านต่างๆ เพื่อเป็นแนวทางให้คนในสังคมเดินไปสู่ "สังคมแห่งความสุข"

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สายน้ำความคิดความเห็น (1)