สุนทรีย์กวีศิลป์ (๑๒๘)

"หนาวแล้วหนา คราเช้า เข้าหน้าหนาว

หนาวเมื่อคราว ฝนลา จากหน้าฝน

หนาวลมเย็น เด่นตา ฟ้าเบื้องบน

หนาวกมล คนไกล ใจรำพึง

หนาวลมหนาว คราวฟ้า ลาวสันต์

หนาวก็พลัน ผันมา ข้าคิดถึง

หนาวใจกาย สายเช้า เฝ้าคะนึง

หนาวมาถึง ตรึงใจ ใฝ่ถึงเธอ"

Morning exercise 12/11/57

สวนสาธารณะเพชบุระ เมืองเพชรบูรณ์

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สุนทรีย์กวีศิลป์ความเห็น (0)