บันทึกที่ 20 สัมมนาระหว่างฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

บันทึกที่ 20 วันที่ 19 ธันวาคม 2557

สัมมนาระหว่างฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ การสัมมนาครั้งนี้ถือว่าเป็นประโยชน์มาก เพราะได้ความรู้มากมาย ในเรื่องของ การจบการศึกษา การบรรจุครู และมีการแจกเอกสารต่าง ๆ ให้ มีวิทยากรมาให้ความรู้และข้อคิดดี ๆ

ในการสัมมนาครั้งนี้ดิฉันดีใจมากที่ได้เจอเพื่อน ๆ ได้พูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันว่าแต่ละโรงเรียนเป็นอย่างไร พบเจอปัญหาอะไรบ้าง และพูดคุยเรื่องอนาคต ว่าจะเป็นครูกันไหม แต่เพื่อนดิฉันบางคนเขาก็โชคดีมากค่ะ ได้งานทำก่อนแล้วได้เป็นครูอัตราจ้างต่อน่ะโรงเรียนที่สอนนั้น ส่วนดิฉันก็คิดว่าจะกลับไปสอนที่แม่ฮ่องสอน ใจจริงอยากสอนบนดอยมาก อยากเป็นครูดอย ถ้ามีตำแหน่งว่างก็คงจะดี


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนางสาวอรทัย พงษ์ปิยะมิตร ... (ภาคเรียนที่ 2/2557)ความเห็น (1)