Apiculture_series2557-2563 <0> : เกริ่นนำ

beeman 吴联乐
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

ผมตั้งใจเลิกเลี้ยงผึ้ง เมื่อวันอังคารที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ เวลาประมาณ ๕ โมงเย็นขณะกำลังสอนอยู่ห้อง ๕๐๑ เป็นเพราะมีคนที่ไม่มีความคิดของตัวเอง ตามรังควานผม..

เมื่อเลิกเลี้ยงผึ้ง ผมก็ตัดสินใจเลิกสอนวิชาการเลี้ยงผึ้ง Apiculture (เพราะเป็นวิชาการเลี้ยงผึ้ง ไม่ใช่ชีววิทยาของผึ้ง เมื่อไม่มีผึ้งให้เลี้ยงแล้วก็จะไม่บรรลุวัตถุประสงค์ของคนที่มาเรียน) ตั้งแต่เทอม1/57 (เปิดเทอมสิงหาคม2557) เป็นต้นไป และก็ทำเช่นนั้นจริง คือไม่เปิดรายวิชา 258435 การเลี้ยงผึ้ง

แต่ว่ามีนิสิตชั้นปี 4 ชื่อดวงใจ ยิ้มแย้ม (เก๋) มาติดต่อขอเปิดรายวิชาโดยมีนิสิตส่งรายชื่อขอมาเรียน 10 คน ผมเห็นความตั้งใจแล้ว จึงเปิดให้ลงทะเบียนและมาลงทะเบียนจริง 11 คน ประกอบด้วย

 1. นายธีรภัทร อินทร์ทอง
 2. นางสาวจุฑารัตน์ เครืออยู่
 3. นางสาวช่อทิพนาถ นาคเสน
 4. นางสาวดวงใจ ยิ้มแย้ม
 5. นางสาวประภัสรา รัตนอนันต์
 6. นางสาวเวนิกา ตุ่นแก้ว
 7. นายพีรวิชญ์ ธรรมภาษา
 8. นางสาวอธิชา กุญแจ
 9. นางสาวอุษณา จัตุรงค์
 10. นางสาววาสนา ไชยอ้าย
 11. นางสาวพิชญาภรณ์ แถวอุทุม (วิทยา-ศึกษา-วิทยา)

เริ่่มแรกทุกคนต้องเขียน Journal ว่าคุณคือใคร มาเรียนวิชานี้เพื่ออะไร มีความคาดหวังอย่างไร สิ่งที่คาดหวังแน่ๆ อยู่แล้วว่าวิชาการเลี้ยงผึ้งก็อยากเลี้ยงผึ้งเป็น ก็ต้องมาจูนกันก่อนว่าเรียนแบบแห้งน๊ะ ไม่มีผึ้งให้เลี้ยง แต่ว่าคงมีอย่างอื่นมาทดแทนบ้าง

แต่ผมรู้สึกตัวเองว่าการเรียนการสอนผ่านไป โดยที่ผมทำงานได้ไม่เต็มที่นัก เพราะสอนตั้ง 7 วิชา แต่นิสิตก็ได้ความรู้ไปพอสมควร ที่แปลกกว่าที่ผ่านมาคือต้องสอนตอนเที่ยง 2 วันติดต่อกันวันละ 1 คาบเรียน (วันพุธและวันพฤหัสบดี) ดังนั้นจึงจัดชั่วโมง Lunch talk และ Business meeting มีการทานข้าวร่วมกัน (ต่างคนต่างเอามา) และผลัดกันทำหน้าที่ นั่งเป็นประธานในโต๊ะรูปตัว U

ทำไปทำมานิสิตชอบการเรียนวันพุธและพฤหัสตอนเที่ยงมาก เพราะได้แสดงความคิดและตัวตนกันออกมา...

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน 25th Anniversary Beemanความเห็น (1)