ระลึกคุณ (อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑)

share
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

....น้อมกราบ "พระ"ภูบาล........มนะขาน ระลึกคุณ
รักลูก อภัย-หนุน...................ระอุอุ่น พระเมตตา

....กราบองค์ ทรงธรรม์.........คุณะนั้น สิล้นฟ้า
ดูแล-แนะ-พัฒนา..................ปิยะข้าฯ ประชาไทย

....กราบแม่ และพ่อท่าน.........อภิบาล มิหวั่นไหว
สุขทุกข์ ประโลมใจ...............ดนุไซร้ มุแทนคุณ

....กราบครู ประสิทธิ์ธรรม........สตินำ วิชาหนุน
พอเพียง และเจือจุน..............พละ-ทุน ประโยชน์ชน

....เคารพ สิตัวข้าฯ................มนะนา วจีตน
รู้ใช้ ผลิดอกผล....................คุณะดล สงบเย็น

....เคารพ นะผองเพื่อน...........แนะ-ติ-เตือน ระงับเข็ญ
ดุจเดือน รวีเป็น....................สิบ่เห็น ละกิจควร

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน 20301 คำประพันธ์ Poetryความเห็น (0)