เสวนาวิชาการ "ประโยชน์จากการเปิดเสรีด้านการค้าบริการที่ผู้ประกอบการไทยควรรู้"

กฎหมายไทยที่เกี่ยวข้องกับการถือหุ้นของนักลงทุนต่างชาติ

สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและพัฒนา (ITD) ร่วมกับคณะกรรมการด้านธุรกิจบริการและนโยบายลงทุน สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย จัดเสวนาวิชาการเรื่อง "ประโยชน์จากการเปิดเสรีด้านการค้าบริการที่ผู้ประกอบการไทยควรรู้" ในวันที่ 16 ธันวาคม 2557 ผมดีใจที่มีโอกาสเข้าร่วมรับฟังในเวทีเสวนานี้ เป็นประโยชน์ต่อผู้เข้ารับฟังเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะผู้ประกอบการที่สนใจกับการทำธุรกิจกับต่างชาติ ผมพอใจและขอชื่นชมกับวิทยากร 2 ท่าน ได้แก่ ดร.ประพันธ์พงษ์ ขำอ่อน และ คุณตรีนุช บุญเรืองถาวร ที่ได้เตรียมเอกสารและนำเสนอได้ดีมาก จึงถือโอกาส นำเอกสารการนำเสนอของทั้งสองท่านมาให้ศึกษา โปรดติดตามได้จากเอกสารประกอบ ITD_08122086 Trinud.pptxTCC_FBA_ASEAN_ver2.pptx

ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุ

20 ธันวาคม 2557

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บทความของ ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุทความเห็น (0)