วันอนุรักษ์วัฒนธรรม (14/11/57)

วันนี้เป็นวันที่ทุกโรงเรียนจะให้นักเรียนใส่ชุดพื้นเมืองในท้องถิ่นของตนเองไปโรงเรียนอยู่แล้ว อย่างเช่น ชุดหม้อฮ่อม ชุดเมือง เป็นต้น และที่โดดเด่นอีกอย่างคือ โรงเรียนบ้านแม่โจ้จะมีกิจกรรมให้นักเรียนทำหน้าเสาธงทุกวันศุกร์ คือ การเต้นประกอบเพลงมวยไทย และการฟ้อนเล็บ การเต้นประกอบเพลงมวยไทยจะเป็นนักเรียนผู้ชาย โดยจะมีท่าเต้นประกอบด้วย ส่วนผู้หญิงก็จะฟ้อนเล็บซึ่งเป็นศิลปะของภาคเหนือ มีความอ่อนช้อยและพร้อมเพรียงกันดี นักเรียนทุกคนสามารถฟ้อนได้ทุกคน เป็นภาพที่สวยงามมากบันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนายรังสรร มูลน้อย ... (ภาคเรียนที่ 2/2557)ความเห็น (0)