โครงการส่งเสริมอาชีพและการมีงานทำ 1

โครงการนี้เป็นการแนะนำและสอนการสร้างอาชีพให้แก่นักเรียนและชุมชนของหมู่บ้านปางเฟือง โดยการนำวัตถุดิบที่มีอยู่แล้วในชุมชนมาแปลรูปและเพิ่มมูลค่าให้แก่ตัวสินค้า

ทั้ง ลำไย และ มะม่วง เพราะในช่วงฤดูเก็บเกี่ยวผลผลิตเหล่านี้มีจำนวนมากเกินทำให้ราคาตกต่ำจึงทำให้ได้มีการนำมาแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าของสินค้า

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนายชัยณรงค์ คำตา ... (ภาคเรียนที่ 1/2557)ความเห็น (0)