โครงการปลูกป่า

วันนี้ผมได้มีโอกาสมานอกสถานที่มาเข้าร่วมโครงการปลูกป่า ร่วมกับกรมป่าไม้และชุมชนบ้านปางเฟือง

เพื่อถวายแด่ในหลวงและพระราชิณี เพราะที่ผ่านมาในหลายพื้นที่ได้มีการตัดไม้ทำลายป่าบุกรุกพื้นที่ป่า

เพื่อทดแทนและเติมเต็มผืนป่า และเป็นการรณรงค์ให้ทุกคนรักป่าและให้ความสำคัญกับป่า และรู้จักผลเสียเมื่อไม่มีป่าไม้

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนายชัยณรงค์ คำตา ... (ภาคเรียนที่ 1/2557)ความเห็น (0)