การดึงดูดลูกค้า

Dear
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

การที่เราจะขายสิ้นค้าให้ได้นั้น เราก็ต้องมีสิ่งที่ดึงดูดความสนใจของลูกค้า ไม่ว่าจะเป็นการลดราคา หรือ การบริการที่ดี

และ การดูแลเอาใจใส่ในเรื่องต่างๆ

การดึงดูดลูกค้าก็มีดังนี้ เช่น

1. การโฆษณาสินค้าหรือการแนะนำสินค้า

2.มีการบริการที่ดี

3.มีจุดเด่นของสินค้าที่ทำให้เป็นจุดสนใจของลูกค้า

4.ตอบสนองความอยากรู้อยากเห็น

5.ความซื่อสัตย์ไว้วางใจ

6.มีการจัดโปรโมชั่นหรือกิจกรรมต่างๆ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน E-commerceความเห็น (0)